Privacy beleid

Bij gebruik van onze website en het opnemen van contact middels de contactbuttons laat u bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door Flex Assistance zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
  • U allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij uw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.